photo

Effie Trinket at Comikaze Expo 2012. (Taken with Instagram)

Effie Trinket at Comikaze Expo 2012. (Taken with Instagram)